Smart media

Vår affärsidé är enkel, vi är en mediebyrå som vill skapa resultat och stärka våra kunders varumärken genom att effektivisera deras marknadskommunikation. Att få ett varumärke att nå igenom mediebruset kräver en genomtänkt strategi och rätt medieval till rätt investerad kostnad. Däri ligger grunden till goda resultat.

Sidanova etablerades 2015 med ambitionen att bidra med nytänkande och bred mediekompetens.
Vi arbetar med samtliga medier där vi ser att våra kunder skapar tillväxt. Våra kunder finns i olika branscher, med inriktning i både B2C och B2B.

I kombination med hur du förmår förmedla den effektivt som avgör hur framgångsrik du är, snarare än mediebudget eller formuleringsförmåga. Bra marknadskommunikation står för sig själv. Men för att upplevas som intressant måste du ha en idé om vad du tillför för värde genom din kommunikation.

För att säkerställa spridning av ditt budskap i off-line- och on-line-PR krävs daglig tolkning och interaktion med omvärlden. Att skapa större redaktionellt utrymme bygger inte bara på att vara synkroniserad med mediernas aktiviteter utan även synas utanför ramarna, i trafikströmmar, samtalsämne, sociala medier och andra plattformar som gynnar kommunikationen och budskapet.