Smart event

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ENKEL
Som eventbyrå skapar vi livskraftiga möten mellan människor, företag och varumärken. Trots all hög teknik som finns att tillgå idag vill vi ändå mötas fysiskt.
Se och lyssna på varandra, prata och känna gemenskap. Det är bara i mötet mellan människor som en dialog kan uppstå!
Samtidigt är det både tids- och resurskrävande att ordna ett lyckat event.
Sidanova erbjuder fullservice Vi arbetar med hela processen från strategi, kreativ idé, design, produktion och genomförande till uppföljning. Vi vet hur viktigt det är att integrera marknadsstrategin för att få maximal effekt.
Med Sidanova som affärspartner behöver du bara en kontakt. Vi planerar, genomför och ser till att du som kund når det bästa resultat för ditt event.
Att göra varumärket levande genom upplevelser menar vi är en av de mest slagkraftiga marknadsföringskanalen av alla.

En upplevelse skapar känslor och minnen och företaget har möjlighet att möta sin målgrupp direkt på plats.
Vi har tiden, idéerna, kontakterna och erfarenheten att på ett kostnadseffektivt sätt göra det bästa av ditt event.
I kombination med hur du förmår förmedla den effektivt som avgör hur framgångsrik du är, snarare än mediebudget eller formuleringsförmåga. Bra marknadskommunikation står för sig själv.
Men för att upplevas som intressant måste du ha en idé om vad du tillför för värde genom din kommunikation.
För att säkerställa spridning av ditt budskap i off-line- och on-line-PR krävs daglig tolkning och interaktion med omvärlden.
Att skapa större redaktionellt utrymme bygger inte bara på att vara synkroniserad med mediernas aktiviteter utan även synas utanför ramarna, i trafikströmmar, samtalsämne, sociala medier och andra plattformar som gynnar kommunikationen och budskapet.